Hur kan man använda en pekskärm i sin undervisning?

Video

Video används på olika sätt i utbildningen på MSB. CLM är med och producerar innehåll till både grundutbildning och i olika projekt på MSB. För att minimera efterarbetet vid redigeringsbordet har vi införskaffat en pekskärm för videodemonstrationer/introduktioner till olika ämnen. Sedan tidigare har vi använt en s.k grönskärm eller ”greenscreen” för att kunna byta bakgrunder till den som spelas in, men en pekskärm gör det enklare.

I det här klippet visar vi både pekskärm och greenscreen och vi hoppas att ni ska få några idéer hur detta kan användas i våra kurser och utbildningar.

Annonser

CLM på Sandömässan

Igår och idag genomförs Sandömässan. CLM är med och bl.a. dokumenterar mässan. Håll utkik efter en videorulle senare i år…

Här filmar Khaled ett föredrag med Barbro Näslund Landenmark om Naturolyckor.

CLM

CLM

Högre livskvalitet med sociala medier i äldreomsorgen

Virtu-projektet (Virtual Elderly Care Services on the Baltic Islands) är ett treårigt EU-projekt som under åren 2010-2013 utvecklar en ny form av sociala medier och välfärdsservice riktad till äldre i den åländska, finländska och estniska skärgården. Genom en stor pekskärm, webbkamera, mikrofon och högtalare kan de äldre ha en interaktiv bild- och ljudkontakt med enskilda personer eller hela grupper när de själva vill. På så vis kan de fortsätta bo hemma och ha regelbunden kontakt med både vårdpersonal, vänner och släktingar.

Virtu-projektet har en egen TV-kanal där man kan:

  • delta i diskussioner och stimulerande sociala aktiviteter (minnesträning, gymnastik, föredrag om hälsa, sångstunder)
  • hålla kontakt med andra användare
  • samtala med vårdpersonal
  • ta del av aktuell information och erfarenheter från olika studiogäster (t ex har Ålands social- och miljöminister deltagit).

Läs mer på projektets egen hemsida och i en artikel på NVL:s hemsida.

Virtu-11ViljoVirtu-3
Bilder från projektets hemsida.