Sjöfartsverket startar distansutbildning

sjöfartsverket
Sjöfartsverket  har sedan -80 talet tagit ansvaret för all central och gemensam SAR utbildning (Search And Rescue), åt egen personal och åt alla samverkanspartners som Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, Försvarsmakten, Polisen och de kommunala räddningstjänsterna. Det tänker de fortsätta med fast på ett lite annorlunda sätt som alla tjänar på.

Nu, efter nästan 35 år har verkligheten kommit ifatt. Sjöfartsverkets partners behov är annorlunda. Många vill gå kurserna men Sjöfartsverkets behov för en effektiv SAR organisation motsvarar inte omgivningens stora krav. En grundutbildning är SAR/G, denna utbildning är idag på 10 dagar eller 2 veckor och genomförs som en platsbunden kurs vid någon utbildningsplats. Revideringen av denna ska nu påbörjas och utbildningen skall omfatta lika många timmar men en uppdelning i en distansdel och enarkö platsbunden del. Efter att Sjöfartsveket tittat runt lite på olika utbildningar i samhället så fastnade de för att se lite mer på hur MSB lägger upp sina distansutbildningar. Vi på CLM fick förmånen att tillsammans med en lärare i Revinge presentera hur vi jobbar med framtagning av våra kurser. Detta eftersom Sjöfartsverket för närvarande ej har den lämpliga kompettensen för detta arbete. Uppstarten för detta revideringsarbete gick av stapeln under två dagar vecka 36 på Sjöfartsverkets kursgård Arkö

Vår uppgift i detta var alltså att på ett så smakfullt sätt som möjligt informera om vårt sätt att jobba samt att ge tips och råd om arbetsprocessen vid framtagning av distanskurs. Min uppfattning är att jag hittar betydligt fler likheter mellan korta kurser hos MSB och kurser vid Sjöfartsverket än olikheter. Jag har också den uppfattningen att Sjöfartsverket kommer lyckas väl i denna revidering under förutsättning att de tar till sig lämplig kompettens och även hittar bra verktyg att presentera sitt utbildningsmaterial/kurs på, naturligtvis webbaserad.

Här kan du läsa mer om Arkö kursgård

/Håkan Lilja

Annonser