Våra lärmiljöer

Jag har funderat på ett vanligt förekommet fenomen:

Lärare och pedagoger använder dagligen lärmiljöer på övningsfältet, där de introducerar studenter till vad som finns där, hur objekt fungerar osv. Även i lektionssalar används tavlor, projektorer och bord/stolar arrangeras efter behov. Hittills har jag inte varit med om att en ”neutral” person träffar studenterna innan och berättar hur en whiteboard fungerar, hur man bläddrar i kurslitteraturen, hur bord kan arrangeras efter behov, hur man räcker upp handen, justerar belysning, bedriver grupparbeten etc. Kort sagt hur man bedriver undervisning i ett klassrum.

MEN något händer när denna undervisning sker digitalt/nätbaserat, då känns det plötsligt helt naturligt att bjuda in en IT-pedagog som introducerar studenterna istället. En person som kan systemen (Fronter och allehanda e-möten) och som vet vilka möjligheter som finns för att bedriva undervisning på nätet. Däremot har personen väldigt liten insikt i den aktuella kursen och hur läraren har lagt upp undervisningen. IT-pedagogen berättar i generella drag hur undervisningen bedrivs, vad läraren kommer att göra och vad studenterna förväntas bidra med. I stort sett berättar IT-pedagogen samma saker som går att berätta om de fysiska lärmiljöerna. Lärarna är emellertid ofta inbokade på övningsfältet/lektionssalar samtidigt och förväntas således inte att ta ansvar för lärandet i de nätbaserade miljöerna. Det är inte lika viktigt.

Hur länge ska det ta innan vi INTE skiljer på virtuella och analoga undervisningsformer?

Påskhälsningar Björn!

Annonser

”Lärare förväntas vara supermänniskor”

Lyssnade på P3 dagens eko och fastnade vid ett inslag med rubriken ”Lärare förväntas vara supermänniskor”. Intressant. Inslaget bygger på en framtidsstudie om lärarnas roll i framtiden.

Lärarna i skolan kommer att få mer specialiserade roller i framtiden. Ett nytt läraryrke kan vara specialisten på digitala arbetsmetoder, ett annat är superinspiratören. Bakgrunden är förändringen från industrisamhälle till ett globalt tankesamhälle, samtidigt som teknikutvecklingen och kunskapen om hur människor lär sig, ökar snabbt.

Studien föreslår fem nya läraryrken:

1. Ämnestränaren, är mest lik dagens lärare
2. Ämnesledaren, utbildar och coachar andra lärare
3. Superinspiratören, sporrar oengagerade elever
4. Mentorn, coachar eleverna
5. Metodutvecklaren, utvecklar hur tekniken ska användas i undervisningen

Lyssna här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5425880

Här hittar du lite mer om studien.