Skorstensfejare på distans – en tveklös framgång

sotarcollageSkorstensfejarutbildningens första grundkurs på distans gick i mål i januari. För en tid sedan inkom målfoto i form av resultaten från den studerandeenkät som utgick till kursdeltagarna i slutet av utbildningen. Den första distansutbildningen till skorstensfejare blev tveklöst en framgång.

I enkäten har de studerande uttryckt att de är mycket nöjda med utbildningen. Särskilda lovord har utdelats kring det pedagogiska upplägget, lärarnas insatser och det faktum att det nu finns en distansutbildning till skorstensfejare.

Vid utvecklingen av distansutbildningen lades särskilt vikt vid att hålla en röd tråd genom kurserna. Utbildningen skulle vara rolig, omväxlande och det skulle finnas generöst med utrymme för återkoppling och förtydliganden. Tillgänglighet var ett av nyckelorden.

– På den tekniska sidan har utbildningsplattform och kommunikationsverktyg fungerat väl, visserligen med några smärre störningar under utbildningen, men inte mer än man kan förvänta sig och utan att sabotera några viktiga delar, säger Tommy Ståhl, lärare på Skorstensfejarutbildningen.

Utifrån de samtal som skorstensfejarutbildningen haft med LIA-handledare på de sotningsverksamheter där de studerande gjort sin praktik, så kan man dra slutsatsen att de distansstuderande gjort minst lika bra ifrån sig på LIA som de som genomför hela utbildningen på plats i Rosersberg.

Yvonne Näsman, enhetschef Övrig Utbildning MSB Sandö, sammanfattar:
– Det är mycket glädjande att grundutbildningen på distans upplevdes så positivt av de studerande och det ger oss ytterligare energi och inspiration att fortsätta med utvecklingsarbetet med vidareutbildningen till skorstensfejartekniker på distans.
– Att personalen i Rosersberg och IT-pedagogerna på Sandö lyckades så väl i sitt samarbete i utvecklingen av grundutbildningen på distans bådar gott inför kommande utmaningar.

Gästbloggare: Andreas Nilsson, lärare skorstensfejarutbildningen
andreas n
Annonser

Centralafrikanska republiken möter Åmål i MSB:s Induction Course

DSCN3522

Distansutbildning med nöjda deltagare jorden runt
Vad har en logistiker i Centralafrikanska republiken gemensamt med en sjuksköterska från Åmål? Åtminstone en sak vet vi säkert: de har båda gått MSB:s introduktionskurs för insatspersonal (MSB Field Staff Induction Course). Nöjda kursdeltagare från hela världen lovordar kursen och det faktum att man i princip inte har några avhopp visar tydligt att distansutbildning fungerar.

Vad är hemligheten, hur ser receptet på lyckad distansutbildning ut? Kanske finns det inte ett enda, men Gunilla Lindström och Erika Mårtensson, båda lärare på kursen, säger så här om det positiva resultatet:

– En stor del av framgången bygger på kombinationen distans och internat. Sedan måste man som lärare vara aktiv och närvarande på nätet och man måste ge snabb och omfattande respons. Och så gäller det att ge förutsättningar för samarbete mellan kursdeltagarna.

De betonar även hur viktigt det är att den webbaserade lärmiljön är välstrukturerad och genomtänkt och att det de studerande aldrig behöver tveka om vem de ska vända sig till när det dyker upp frågor.

Introduktionskursen ska utveckla och fördjupa kompetensen hos medlemmar i MSB:s personalpool, så att de är väl förberedda för att medverka i insatser runt om i världen. Till poolen rekryteras personal med olika kompetensprofiler; det handlar om personal som redan finns på plats i de aktuella områdena, alltså människor som har lokalkunskap och kontakter. Utbildningen ger deltagarna kunskap och färdigheter om MSB:s uppdrag och verksamhetsområden. Ämnen som t ex informationshantering och kommunikation, mänskliga rättigheter, kulturell medvetenhet och konflikthantering ingår.

Läs mer