Statistik 2013. Fronter vs. MSB

Licenser:fronter_statistik
8 017 722 – 2 937
Inloggningar november 2013:
1 300 000 — 26 723
Fronter presenterar statistik för 2013 och här kan vi bland annat se att exempelvis alla användare av Fronter loggade in 155 miljoner gånger under 2013, 201 842 prov tillverkades, 12 307 800 inlämningar gjordes. Fronter finns på 25 språk.
Vill du se mer om detta kan du läsa här.
/Håkan L

Annonser

Nyfikenheten kommer först

I ett engagerat ”ted-talk” berättar kemiläraren Ramsey Musallam hur han gör för att väcka elevernas nyfikenhet på hur världen fungerar. Han presenterar tre regler för att tända gnistan och lusten till lärande.

Lärande är lärande även på nätet

Hur ska man undvika att studenter väljer att avbryta sina studier? Det diskuteras flitigt i media till och från. När det gäller distansstudier har det många gånger setts som självklart att skylla avhopp på själva formen. Men formen är knappast problemet.

Ibland tenderar vi att prata om distanslärande och nätbaserat lärande som om de vore underkategorier till ett vidare begrepp av lärande och som om det fanns ett motsatsförhållande mellan närutbildning och distansutbildning. I själva verket är det ju samma lärande vi talar om; lärande är lärande även på nätet och lärandets framgångsfaktorer är desamma oavsett form. Alastair Creelman från Linnéuniversitetet skriver om detta i ett tänkvärt blogginlägg.

Och vad utmärker då en bra utbildning som kan behålla sina studenter hela vägen? Creelman ger några exempel som de flesta som jobbar med lärande känner igen:

  • man bör skapa realistiska förväntningar
  • man måste satsa mycket kraft och engagemang på att bygga upp en gemenskap och en känsla av tillhörighet där ingen känner sig osynlig (skapa gruppdynamik)
  • man måste ha en genomtänkt och tydlig struktur
  • man bör vara medveten om vad som kan få de studerande att känna sig osäkra och tvivla på sig själva och reducera alla sådana inslag
  • man måste vara aktiv och stötta och följa upp sina studenter kontinuerligt.

Alltihopa lika viktigt och lika möjligt såväl i klassrummet som på nätet.

distans              klassrum