Öppen attityd gör oss mer kreativa

krativitet_publiktFör att bli kreativ måste du inte alltid tänka nytt. Du kan börja med att ifrågasätta det som du brukar ta för givet. Ha också en öppen attityd, blanda erfarenhet med något nytt och pröva att kombinera saker som inte hör ihop.

Jag fastnade för en artikel jag hittade i tidningen Publikt, ett nyhetsmagasin från fackförbundet ST. Artikeln berör på ett, som jag tycker, bra sätt hur vi i vårt dagliga arbete kan öka vår kreativitet på arbetsplatsen. Personligen anser jag att kreativt tänkande, nya idéer, tänk utanför boxen är utvecklande och behövs i större utsträckning i vårt arbete med bland annat nätbaserat lärande. Ibland känner jag att delar av det som produceras i våra kurser på nätet bara är en omvandling från det fysiska klassrummet in i skärmen, ”pärm på skärm” eller ” bok på burk”. VI bör i stället i större utsträckning just utnyttja att de befinner sig i så skiftande miljöer i vårt avlånga land och kommer från olika delar av landet med varierande riskbilder.
Just därför tror jag att en ökad kreativitet både personligt och i arbetslag kommer att utveckla det utbildningsmaterial och de kurser vi både producerar och genomför.
I artikeln citeras Per Kristensson, professor i psykologi och innovation vid Karlstads universitet samt Maria Sandgren, psykolog vid Södertörns högskola. Jag väljer att själv citera dessa två citat, ” Idéer uppstår ofta när du upplever att något inte fungerar. Var tillåtande mot dig själv, skriv ned din idé även om den känns udda. Fundera över om det går att modifiera den och ta den så långt du kan. Analysera och formulera idén innan du går vidare med den” samt ”Släpp prestigen, var lyhörd för vad andra tänker om din idé och resonera inte i termer av rätt och fel. Den första idén är sällan genial utan alla idéer mår bra av att »idisslas« lite.”
Du hittar hela artikeln här

/Håkan L

Annonser