Hur kan man använda en pekskärm i sin undervisning?

Video

Video används på olika sätt i utbildningen på MSB. CLM är med och producerar innehåll till både grundutbildning och i olika projekt på MSB. För att minimera efterarbetet vid redigeringsbordet har vi införskaffat en pekskärm för videodemonstrationer/introduktioner till olika ämnen. Sedan tidigare har vi använt en s.k grönskärm eller ”greenscreen” för att kunna byta bakgrunder till den som spelas in, men en pekskärm gör det enklare.

I det här klippet visar vi både pekskärm och greenscreen och vi hoppas att ni ska få några idéer hur detta kan användas i våra kurser och utbildningar.

Annonser

En intro till Fronter framför greenscreen

Video

I CLM:s studio går det att spela in presentationer där vi kan visa ditt innehåll på ett annorlunda sätt. Den som filmas står framför en grön duk och vi kan byta ut bakgrunden efteråt mot bilder/film/animeringar etc. Khaled är duktig på att ljussätta och redigera!

Se en spellista där videon är indelad i kapitel här: http://tinyurl.com/fronter-msb-studio