Flippade klassrum har både för- och nackdelar

Flipped classroom är ett begrepp inom utbildning som slarvigt kan översättas till ”omvänt klassrum”. Vi har berört detta tidigare här på bloggen och det innebär alltså att studerande läser in sig på lektionen innan de kommer till klassrummet, ofta genom att titta på filmer. Detta ska ge mer tid till problemlösning, samarbete, grupparbete och övning/laboration tillsammans med läraren och klasskamrater.
7112676365_8de439c004_b
Men varför väljer lärare att flippa sitt klassrum och vilka utmaningar finns? I en amerikansk fallstudie deltog 200 lärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen och matematik och som använder sig av flippat klassrum. Läs mer här om resultatet från studien

Mer om flippade klassrum gick att läsa här på CLM-bloggen tidigare

Annonser

Rapport från Fronters användarkonferens 2013

Fronter 2013
Här kommer en kort summering från två dagar i Göteborg och olika seminarier som rör sig runt teman såsom förnyat provverktyg, stilmallar, flipped classroom, digital whiteboard i klassrummet, fysisk aktivitet kopplat till inlärning, kollaborera mera, individualisering m m.

En generell förändring i utvecklingsprocessen i Fronter är att en release med förändringar per år kommer att ersättas av ett kontinuerligt flöde av mindre uppdateringar under hela året. Vi användare behöver alltså inte vänta ett år mellan varje ny funktion, MEN samtidigt oroar vi oss över att förändringar slår igenom med täta intervaller och ibland med fel (buggar). Fronter (Oslo) kommer fortlöpande informera alla användare på Dagens (startsidan) när nya funktioner kan tas i bruk.

För er som använder Blackboard Collaborate kommer det snart också gå att exportera inspelningar till MPEG4-filer (videofil) eller separat ljudfil som MP3. Långa inspelningar kan bli mycket mera hanterbara som ett videoklipp på Youtube istället.

Flera sessioner handlade om hur olika skolor hjälper sina lärare med rumsmallar, vilket även vi på MSB gör. Det går dock att utveckla detta och ge våra användare flera mallar med färgval, banners osv. MEN detta är en avvägning där vi på CLM inte vill inkräkta för mycket på lärarens frihet att själva anpassa den virtuella lärmiljön efter olika behov.

En intressant tilläggstjänst till Fronter är Creaza som bl.a. kan användas som videoredigering direkt i webbläsaren. Mycket är anpassat för grundskolans läroplan, men kan förenkla arbetet med video som ett verktyg för dokumentation och utvärdering för oss i klassrummet, på övningsfältet och nätet. Creaza har även en tankekarta/ett mindmapverktyg som ser användbart ut. Titta mera på: http://www.creaza-blog.com

Flipped classroom är väl ett slags modeord inom utbildning som har nämnts på bloggen tidigare och även hamnar på denna konferens men då under det käcka namnet ”Flippa med Fronter”. Här på bloggen under ”Ord och begrepp” beskrivs begreppet som: ”omvänt klassrum, studerande läser in sig på lektionen innan de kommer till klassrummet, ofta genom att titta på filmer. Det ger mer tid till problemlösning, samarbete, grupparbete och övning/laboration i klassrummet”. Under denna session visades exempel på hur studerande kan förberedas inför lektioner. Det kan göras med filmer som bäddas in i Fronter som ger de fakta som studenten behöver för att kunna diskutera, reflektera etc. på lektionen. En film kan även kopplas till ett frågeformulär där de studerandes svar kan ge läraren värdefull info om kunskapsluckor inför själva lektionen. Det går så klart även ha ett diskussionsforum tillsammans med videoklippet och frigöra tid för individuell handledning när träffen med läraren sker.

Ett enkelt sätt att själv spela in saker som lärare (eller studerande) är med mobiltelefonen. Under en session visades www.swivl.com som är en produkt där du fäster din iPhone i en docka på ett stativ och sedan följer kameran alla dina rörelser. Produkten kostar runt 2000 kr och gör att man kan filma sig själv även när man rör sig 360 grader runt mobiltelefonen.

Vi har även sett exempel på hur Fronter kan designas för att stödja individualisering. Steinar Hov från Lillehammer visar hur han jobbar med lärstegar (flera presentationssidor som knyts ihop) där vägkorsningar läggs in utifrån hur besökaren svarar på inbäddade prov. Samma upplägg kan nyttjas vid förtest för att styra vilka sidor som studenten får tillgång till.

Den fysiska aktiviteten kopplat till inlärning var ett jongleringsinslag där 240 st deltagare på 25 min skulle lära sig jonglera samt fick höra om alla positiva effekter i hjärnhalvorna av att låta eleverna bryta av med 3 min jonglering per dag. Något som kanske fungerar i kontorslandskapet och på övningsfältet också? Tyvärr såg vi efteråt att några deltagare fick besöka massagestolen för att mjuka upp stela nackar …

Vi kommer lägga upp mera info om nyheter framöver.

/Over and out, hälsar Håkan L och Björn

100 000 studenter i klassrummet

Hösten 2011 ledde Peter Norvig och Sebastian Thrun en kurs i artificiell intelligens vid universitetet i Stanford med 175 studenter på plats och över 100 000 via nätet. Hur var det ens möjligt? I den här videon delar Norvig med sig av sina erfarenheter av att undervisa i ett globalt klassrum. Intressanta erfarenheter som känns aktuella även för undervisning i mindre skala.

Film i utbildningarna

Logga KalturaCLM står i startgroparna för att testa ett sätt att strömma film. I allt högre grad används, som bekant, nätet i lärandet. Inte bara i distanskurser, utan även i den fysiska miljön. (Se vår artikel om ”The flipped classroom”.) Vi erbjuder stödresurser utöver det obligatoriska kursinnehållet, i stil med ”vill du veta mer, klicka här…” Vi ägnar mången timme och mycken energi till att strukturera lärandet så det är lättåtkomligt, överblickbart och omedelbart ger en känsla av kontroll och översikt för de studerande. Vad vi än vill förmedla idag återkommer vi ofta till film. Det är ett bra sätt att demonstrera,  åskådliggöra och presentera, inte minst om man vill jobba med ”omvänt klassrum”. Film blir ett allt vanligare och mer varierat sätt att förmedla ett budskap eller innehåll, inom myndigheter, företag och andra typer av organisationer och kanske framför allt inom utbildningar av olika slag.

I takt med att behoven ökar, ökar också pressen på utrymme för lagring av film. Filmer är ju som bekant utrymmeskrävande. De studerande (och resten av världen) går ju i allt större grad mot användning av andra elektroniska hjälpmedel än datorer, med mer begränsad lagringsmöjlighet (telefoner och surfplattor).

Ett sätt att komma runt detta är att strömma film istället för att begära att de studerande sitter och väntar på att filmen laddats hem till deras enhet.

Vissa av våra behov av att strömma film på MSB kan fyllas med hjälp av t.ex. youtube, men det finns också sammanhang där det inte passar. Det kan röra sig om t.ex examinerande inslag eller sådant som bara ska nå ut till vissa målgrupper.

CLM (tillsammans VS-IT och VS-KOMM) står i startgroparna för ett pilotprojekt som ska testa en lösning som heter Kaltura.

Ambitionen är att förstå vad denna service kan göra och om den fyller alla behov som utbildningen har. Kaltura bygger på öppen källkod som i väldigt korta drag handlar om att man gratis kan använda och ändra kodning så som det passar. Det innebär å andra sidan att man inte har någon som kan ge support, all hantering av programmet måste man göra själv. Kostnaden ligger alltså i kunnande och arbetstid istället.

I detta testskede har vi valt att lägga uppgiften att hantera Kaltura på ett it-företag. När vi testat och utvärderat bestämmer vi hur nästa steg ska tas.

Kaltura används av Region Västerbotten som sköter all filmhantering för Västerbottens skolor. Titta här för att se hur deras filmkanal ser ut:

http://mediatuben.se/

Watch this space för mer info om hur det går med Kaltura.