Inget upphovsrättsbrott att bädda in filmer

embed
EU-domstolen har beslutat att inbäddning av film inte strider mot upphovsrätten. Det innebär alltså att det är fullt tillåtet att bädda in t ex youtubefilmer i bloggar och på plattformar som Fronter. Beslutet blir prejudicerande i Europa. Läs mer om domen och motiveringen i den här artikeln.

Annonser

Film i utbildningarna

Logga KalturaCLM står i startgroparna för att testa ett sätt att strömma film. I allt högre grad används, som bekant, nätet i lärandet. Inte bara i distanskurser, utan även i den fysiska miljön. (Se vår artikel om ”The flipped classroom”.) Vi erbjuder stödresurser utöver det obligatoriska kursinnehållet, i stil med ”vill du veta mer, klicka här…” Vi ägnar mången timme och mycken energi till att strukturera lärandet så det är lättåtkomligt, överblickbart och omedelbart ger en känsla av kontroll och översikt för de studerande. Vad vi än vill förmedla idag återkommer vi ofta till film. Det är ett bra sätt att demonstrera,  åskådliggöra och presentera, inte minst om man vill jobba med ”omvänt klassrum”. Film blir ett allt vanligare och mer varierat sätt att förmedla ett budskap eller innehåll, inom myndigheter, företag och andra typer av organisationer och kanske framför allt inom utbildningar av olika slag.

I takt med att behoven ökar, ökar också pressen på utrymme för lagring av film. Filmer är ju som bekant utrymmeskrävande. De studerande (och resten av världen) går ju i allt större grad mot användning av andra elektroniska hjälpmedel än datorer, med mer begränsad lagringsmöjlighet (telefoner och surfplattor).

Ett sätt att komma runt detta är att strömma film istället för att begära att de studerande sitter och väntar på att filmen laddats hem till deras enhet.

Vissa av våra behov av att strömma film på MSB kan fyllas med hjälp av t.ex. youtube, men det finns också sammanhang där det inte passar. Det kan röra sig om t.ex examinerande inslag eller sådant som bara ska nå ut till vissa målgrupper.

CLM (tillsammans VS-IT och VS-KOMM) står i startgroparna för ett pilotprojekt som ska testa en lösning som heter Kaltura.

Ambitionen är att förstå vad denna service kan göra och om den fyller alla behov som utbildningen har. Kaltura bygger på öppen källkod som i väldigt korta drag handlar om att man gratis kan använda och ändra kodning så som det passar. Det innebär å andra sidan att man inte har någon som kan ge support, all hantering av programmet måste man göra själv. Kostnaden ligger alltså i kunnande och arbetstid istället.

I detta testskede har vi valt att lägga uppgiften att hantera Kaltura på ett it-företag. När vi testat och utvärderat bestämmer vi hur nästa steg ska tas.

Kaltura används av Region Västerbotten som sköter all filmhantering för Västerbottens skolor. Titta här för att se hur deras filmkanal ser ut:

http://mediatuben.se/

Watch this space för mer info om hur det går med Kaltura.