Hur undviker man plagiering?

Hur kontrollerar man om någon plagierat? Det är en ganska vanlig fråga i dag och den har förstås inget enkelt svar. Mycket kritik har på senaste tiden riktats mot de program som ska upptäcka fusk; forskning har tydligt visat att de är ganska ineffektiva. Möjligen kan de ha ett visst avskräckande syfte men mänsklig bedömning är hittills oöverträffat. Kanske ska man se antiplagierings-verktygen mer som ett komplement.

Även om det är omöjligt att helt undvika plagiering, kan man göra det väldigt mycket svårare genom att att utveckla examinationsformerna. En väg att gå kan vara att utforma examinationerna så att de är inriktade lika mycket på hur man kommit fram till något som på vad man kommit fram till.

Mycket handlar också om ren okunskap hos studenterna, något som Högskolan i Jönköping tagit fasta på i sin nätbaserade antiplagieringsguide. Guiden är tänkt för universitet och högskola men kan användas även av andra. Man kan gå in och plocka delar som man tycker passar. Guiden är öppen för alla men de interaktiva testerna kräver inloggning.

I guiden hittar man också flera bra videoklipp, bland annat en intervju med Jude Carroll, brittisk universitetslärare som är engagerad i plagieringsfrågor. Hon belyser problemet på ett klokt sätt.

Annonser