Glogster-ett sätt att redovisa

Logo GlogsterGlogster kan användas till vad som helst så klart, festinbjudan, presentera reseminnen, föra dagbok som man delar med andra. Det kan också användas i arbetet och i studierna. Om man är lärare eller studerande, och har en blandning av media man vill sätta ihop till ett. Film, bild, text allt kan föras i hop i samma miljö. Och det är verkligen enkelt, allt är verkligen självförklarande, och jag menar det. Titta själva. Mitt exempel är kanske inte helt seriöst men jag hoppas att det visar vad jag menar i alla fall. Publiceringen avgör man själv hur offentlig man vill ha, man kan begränsa sig till att bara skicka länken till några få utvalda eller tillgänglig för alla.
Här är mitt lilla exempel: http://wooley.edu.glogster.com/msb-demo/

Annonser

Hur undviker man plagiering?

Hur kontrollerar man om någon plagierat? Det är en ganska vanlig fråga i dag och den har förstås inget enkelt svar. Mycket kritik har på senaste tiden riktats mot de program som ska upptäcka fusk; forskning har tydligt visat att de är ganska ineffektiva. Möjligen kan de ha ett visst avskräckande syfte men mänsklig bedömning är hittills oöverträffat. Kanske ska man se antiplagierings-verktygen mer som ett komplement.

Även om det är omöjligt att helt undvika plagiering, kan man göra det väldigt mycket svårare genom att att utveckla examinationsformerna. En väg att gå kan vara att utforma examinationerna så att de är inriktade lika mycket på hur man kommit fram till något som på vad man kommit fram till.

Mycket handlar också om ren okunskap hos studenterna, något som Högskolan i Jönköping tagit fasta på i sin nätbaserade antiplagieringsguide. Guiden är tänkt för universitet och högskola men kan användas även av andra. Man kan gå in och plocka delar som man tycker passar. Guiden är öppen för alla men de interaktiva testerna kräver inloggning.

I guiden hittar man också flera bra videoklipp, bland annat en intervju med Jude Carroll, brittisk universitetslärare som är engagerad i plagieringsfrågor. Hon belyser problemet på ett klokt sätt.