Youtube EDU

Youtube har en egen ingång för utbildning. På YouTube EDU finns utbildningsvideor för alla nivåer. Kanske hittar du något som inspirerar dig?

Annonser

Vänd upp och ned på klassrummet!många sammanhang just nu hör man talas om vad som på engelska kallas the flipped classroom; men vad menas egentligen med detVadå ”vända upp och ned på klassrummet”? Jo, det handlar helt enkelt om att vända upp och ned på ett traditionellt utbildningskoncept: i stället för att läraren har genomgångar under lektionen och skickar hem eleverna med en läxa/inlämningsuppgift gör man precis tvärtom och låter de studerande ta del av föreläsningar och genomgångar hemma medan man ägnar lektionstiden åt själva aktiviteten/problemlösningen. Poängen är att eleverna kan förbereda sig i sin egen takt hemma genom att ta del av lärarens teorigenomgångar via videoklipp. Kanske dyker det upp frågor som den studerande i så fall kan skriva ner och ta med till lektionen. Väl på plats i klassrummet kan eleverna sedan omsätta teorin i praktiken och få hjälp av både sina kurskompisar och av läraren som får mer tid för var och en.

Läs mer