Vänd upp och ned på klassrummet!många sammanhang just nu hör man talas om vad som på engelska kallas the flipped classroom; men vad menas egentligen med detVadå ”vända upp och ned på klassrummet”? Jo, det handlar helt enkelt om att vända upp och ned på ett traditionellt utbildningskoncept: i stället för att läraren har genomgångar under lektionen och skickar hem eleverna med en läxa/inlämningsuppgift gör man precis tvärtom och låter de studerande ta del av föreläsningar och genomgångar hemma medan man ägnar lektionstiden åt själva aktiviteten/problemlösningen. Poängen är att eleverna kan förbereda sig i sin egen takt hemma genom att ta del av lärarens teorigenomgångar via videoklipp. Kanske dyker det upp frågor som den studerande i så fall kan skriva ner och ta med till lektionen. Väl på plats i klassrummet kan eleverna sedan omsätta teorin i praktiken och få hjälp av både sina kurskompisar och av läraren som får mer tid för var och en.

Läs mer