Jämförelse på fel grunder när distanskurser ställs mot campuskurser

distansklassrum

Jag upprörs ofta av hur lätt det är att avfärda all distansutbildning som värdelös så fort det dyker upp ett dåligt exempel, eller när statistiken visar på dålig genomströmning. Kvalitetsstämpeln sitter ju inte i formen utan i utformningen, oavsett om vi utvärderar campus eller distans. Nu har Alastair Creelman och Linda Reneland-Forsman vid Linnéuniversitetet skrivit en artikel som visar hur missvisande det är att direkt jämföra genomströmning i heltidsutbildningar på campus med deltidskurser på distans. Artikeln som publicerats i tidskriften EURODL, European Journal of Open, Distance and E-learning, ger exempel på hög och låg genomströmning i båda utbildningsformerna och menar att det väsentliga vid jämförelser är att titta på faktorer som interaktivitet, gruppdynamik, hur fysiska och virtuella rum används och vilken pedagogisk grundsyn kursen bygger på.

Läs hela artikel eller en sammanfattning här: Completion Rates – A False Trail to Measuring Course Quality?

Annonser

Skorstensfejare på distans – en tveklös framgång

sotarcollageSkorstensfejarutbildningens första grundkurs på distans gick i mål i januari. För en tid sedan inkom målfoto i form av resultaten från den studerandeenkät som utgick till kursdeltagarna i slutet av utbildningen. Den första distansutbildningen till skorstensfejare blev tveklöst en framgång.

I enkäten har de studerande uttryckt att de är mycket nöjda med utbildningen. Särskilda lovord har utdelats kring det pedagogiska upplägget, lärarnas insatser och det faktum att det nu finns en distansutbildning till skorstensfejare.

Vid utvecklingen av distansutbildningen lades särskilt vikt vid att hålla en röd tråd genom kurserna. Utbildningen skulle vara rolig, omväxlande och det skulle finnas generöst med utrymme för återkoppling och förtydliganden. Tillgänglighet var ett av nyckelorden.

– På den tekniska sidan har utbildningsplattform och kommunikationsverktyg fungerat väl, visserligen med några smärre störningar under utbildningen, men inte mer än man kan förvänta sig och utan att sabotera några viktiga delar, säger Tommy Ståhl, lärare på Skorstensfejarutbildningen.

Utifrån de samtal som skorstensfejarutbildningen haft med LIA-handledare på de sotningsverksamheter där de studerande gjort sin praktik, så kan man dra slutsatsen att de distansstuderande gjort minst lika bra ifrån sig på LIA som de som genomför hela utbildningen på plats i Rosersberg.

Yvonne Näsman, enhetschef Övrig Utbildning MSB Sandö, sammanfattar:
– Det är mycket glädjande att grundutbildningen på distans upplevdes så positivt av de studerande och det ger oss ytterligare energi och inspiration att fortsätta med utvecklingsarbetet med vidareutbildningen till skorstensfejartekniker på distans.
– Att personalen i Rosersberg och IT-pedagogerna på Sandö lyckades så väl i sitt samarbete i utvecklingen av grundutbildningen på distans bådar gott inför kommande utmaningar.

Gästbloggare: Andreas Nilsson, lärare skorstensfejarutbildningen
andreas n