Inspiration på användning av video

Sotarutbildningen har jobbat en del med videoinslag. Här är klipp från en lektion om ”densitet” som gjorts av vår videoproducent Khaled tillsammans med sotarlärarna Karin och Tommy.

 

Filmklippet är en kombination av greenscreen och animeringar. Så här ser studion ut (exklusive dataskärmen i mitten) där Karin/Tommy spelades in på Sandö.
studion

Mycket av arbetet sker sedan vid redigeringsbordet av Khaled.
.khaled1

I SMO-utbildningen är introduktion till riskbegreppet, kemlaborationer och brandteori exempel på områden där video skulle kunna användas för att förenkla komplicerade förklaringar. Vi har också en pekskärm där du kan presentera saker. Vilka möjligheter ser du? Ta kontakt med CLM om du vill diskutera användning av video.

Annonser

Centralafrikanska republiken möter Åmål i MSB:s Induction Course

DSCN3522

Distansutbildning med nöjda deltagare jorden runt
Vad har en logistiker i Centralafrikanska republiken gemensamt med en sjuksköterska från Åmål? Åtminstone en sak vet vi säkert: de har båda gått MSB:s introduktionskurs för insatspersonal (MSB Field Staff Induction Course). Nöjda kursdeltagare från hela världen lovordar kursen och det faktum att man i princip inte har några avhopp visar tydligt att distansutbildning fungerar.

Vad är hemligheten, hur ser receptet på lyckad distansutbildning ut? Kanske finns det inte ett enda, men Gunilla Lindström och Erika Mårtensson, båda lärare på kursen, säger så här om det positiva resultatet:

– En stor del av framgången bygger på kombinationen distans och internat. Sedan måste man som lärare vara aktiv och närvarande på nätet och man måste ge snabb och omfattande respons. Och så gäller det att ge förutsättningar för samarbete mellan kursdeltagarna.

De betonar även hur viktigt det är att den webbaserade lärmiljön är välstrukturerad och genomtänkt och att det de studerande aldrig behöver tveka om vem de ska vända sig till när det dyker upp frågor.

Introduktionskursen ska utveckla och fördjupa kompetensen hos medlemmar i MSB:s personalpool, så att de är väl förberedda för att medverka i insatser runt om i världen. Till poolen rekryteras personal med olika kompetensprofiler; det handlar om personal som redan finns på plats i de aktuella områdena, alltså människor som har lokalkunskap och kontakter. Utbildningen ger deltagarna kunskap och färdigheter om MSB:s uppdrag och verksamhetsområden. Ämnen som t ex informationshantering och kommunikation, mänskliga rättigheter, kulturell medvetenhet och konflikthantering ingår.

Läs mer

Lärande är lärande även på nätet

Hur ska man undvika att studenter väljer att avbryta sina studier? Det diskuteras flitigt i media till och från. När det gäller distansstudier har det många gånger setts som självklart att skylla avhopp på själva formen. Men formen är knappast problemet.

Ibland tenderar vi att prata om distanslärande och nätbaserat lärande som om de vore underkategorier till ett vidare begrepp av lärande och som om det fanns ett motsatsförhållande mellan närutbildning och distansutbildning. I själva verket är det ju samma lärande vi talar om; lärande är lärande även på nätet och lärandets framgångsfaktorer är desamma oavsett form. Alastair Creelman från Linnéuniversitetet skriver om detta i ett tänkvärt blogginlägg.

Och vad utmärker då en bra utbildning som kan behålla sina studenter hela vägen? Creelman ger några exempel som de flesta som jobbar med lärande känner igen:

  • man bör skapa realistiska förväntningar
  • man måste satsa mycket kraft och engagemang på att bygga upp en gemenskap och en känsla av tillhörighet där ingen känner sig osynlig (skapa gruppdynamik)
  • man måste ha en genomtänkt och tydlig struktur
  • man bör vara medveten om vad som kan få de studerande att känna sig osäkra och tvivla på sig själva och reducera alla sådana inslag
  • man måste vara aktiv och stötta och följa upp sina studenter kontinuerligt.

Alltihopa lika viktigt och lika möjligt såväl i klassrummet som på nätet.

distans              klassrum

Var fjärde student läser via nätet

Trenden är tydlig: fler och fler läser på distans. Så många som var fjärde högskolestudent läser i dag via nätet. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. På Mittuniversitetet läser nästan hälften av studenterna nätbaserade kurser. Läs mer i en artikel i Norran och lyssna på ett radioinslag i SR.