Hur når vi studerande när anslutning till Fronter och Blackboard inte fungerar?

Sedan denna vecka går det att se aktuell serverstatus via inloggningssidan på Fronter.

Titta hur nya sidan ser ut här:
(https://fronter.com/srv)

2014-02-21_inlogg-fronter-twitter

Det översta Twitterflödet på inloggningssidan sköts av Fronter i Göteborg (leverantören av Fronter och Blackboard Collaborate). En nyhet idag är ett extra Twitterflöde som administreras av CLM (systemansvariga för Fronter och Blackboard C på MSB). Där kommer information om kända tekniska problem att publiceras. Det kan vara allt från nätproblem på MSB till strömavbrott som påverkar personalens tillgång till systemen. Vår förhoppning är att dessa två åtgärder ska förbättra informationen till de studerande på MSB, som annars primärt nås när de kan logga in i Fronter (via Nyheter, SMS-avisering etc.).

Ha en fortsatt trevlig fredag i både den digitala och analoga världen!

Annonser

Blackboard Collaborate – release 30maj

Övergången till Blackboard Collaborate sker natten mellan 29-30 maj. Klockan 22:00 inleds uppgraderingen och mötesverktyget är inte tillgängligt förrän 08:00 den 30 maj. Tänk dock på att det kan finnas diverse uppgraderingsproblem, så flytta gärna viktiga e-möten till efter lunch.

Alla med Fronterkonto kan också läsa denna information i form av en nyhet i Fronter.

Vid övergången kommer alla Elluminatesessioner automatiskt uppgraderas till Collaborate. Som en nödlösning har vi sedan tidigare skapat en temporär Collaboratemiljö för nya studenter på SMO-distans (VT13), Tillsyn och Räddningsledare. Nu får dock alla andra SMO-D klasser tillgång till Collaborate.

Med Collaborate blir det ett nytt gränssnitt, men med samma Elluminatemenyer i bakgrunden. Titta på en presentation här. En stor förändring blir annars bl.a. stödet för iPhone/iPad och så småningom andra mobila enheter.

Några förändringar i korthet:
– Istället för ”Liveroom” kommer verktyget i Frontermenyn heta ”ClassLive Pro”.
– Inspelningar i Elluminate kommer att finnas kvar.

Vi bygger ut våra supportsidor inne i Fronter, klicka på ”Support”-fliken.

Utbildning har skett i dec och jan för lärare och studenter. Tidigare studenter hänvisas till Support och videoklippet (se ovanför). Alla uppmuntras att ta del av informationen på ovanstående sidor innan övergången.

Vill någon testa på egen hand är det möjligt genom att använda följande länkar;
– Moderator klicka här för att ansluta (bara en åt gången kan vara inloggad)
– Deltagare klicka här (flera kan logga in samtidigt)

Vi beklagar de problem som denna försenade övergång har gett alla användare.

Hädanefter kommer vi referera till Collaborate eller BBC (BlackboardCollaborate).

Blackboard Collaborate – webbmöten med ljud och bild

Som vi har informerat tidigare här på bloggen så ska vi byta Elluminate mot BlackboardC (BBC). Redan idag kör vi BBC på kurserna SMO VT13D, RLA och Tillsyn A+B. Den första april kommer alla kurser som använder webbmöten att få tillgång till den nya BBC-miljön.

För att bekanta dig med det nya gränsnittet kan du titta på den här presentationen eller titta på gränssnittet här.

Jag vill också påminna om att det går att delta i BBC-möten via iPhone/iPad i appen Blackboard Collaborate. Under det närmaste året ska också en App för Android komma.

Anvsvarig för BlackboardCollaborate är Björn Biller.

Blackboard Collaborate som nytt mötesverktyg

I januari 2013 kommer Elluminate att försvinna som mötesverktyg i Fronter. Anledningen är att Blackboard har köpt Elluminate och nu slår denna förändring snart genom för kunderna i Europa också. Det blir ett nytt gränssnitt, men med samma Elluminatemenyer i bakgrunden.

En förändring blir bl.a. att det går att delta via iPhone/iPad (via appen ”Blackboard Collaborate”). Under 2013 kommer också stöd för andra smartphones. Integreringen med Fronter/Cursnet kommer att fortsätta. I god tid före juluppehållet och i januari kommer det att sättas upp seminarier för MSB-personal där de kan bekanta sig med den nya miljön.

Tjuvtitta på gränssnittet här i form av en bild. Khaled har också skapat ett filmklipp för att presentera det nya gränssnittet.