Glogster-ett sätt att redovisa

Logo GlogsterGlogster kan användas till vad som helst så klart, festinbjudan, presentera reseminnen, föra dagbok som man delar med andra. Det kan också användas i arbetet och i studierna. Om man är lärare eller studerande, och har en blandning av media man vill sätta ihop till ett. Film, bild, text allt kan föras i hop i samma miljö. Och det är verkligen enkelt, allt är verkligen självförklarande, och jag menar det. Titta själva. Mitt exempel är kanske inte helt seriöst men jag hoppas att det visar vad jag menar i alla fall. Publiceringen avgör man själv hur offentlig man vill ha, man kan begränsa sig till att bara skicka länken till några få utvalda eller tillgänglig för alla.
Här är mitt lilla exempel: http://wooley.edu.glogster.com/msb-demo/

Annonser

Vänd upp och ned på klassrummet!många sammanhang just nu hör man talas om vad som på engelska kallas the flipped classroom; men vad menas egentligen med detVadå ”vända upp och ned på klassrummet”? Jo, det handlar helt enkelt om att vända upp och ned på ett traditionellt utbildningskoncept: i stället för att läraren har genomgångar under lektionen och skickar hem eleverna med en läxa/inlämningsuppgift gör man precis tvärtom och låter de studerande ta del av föreläsningar och genomgångar hemma medan man ägnar lektionstiden åt själva aktiviteten/problemlösningen. Poängen är att eleverna kan förbereda sig i sin egen takt hemma genom att ta del av lärarens teorigenomgångar via videoklipp. Kanske dyker det upp frågor som den studerande i så fall kan skriva ner och ta med till lektionen. Väl på plats i klassrummet kan eleverna sedan omsätta teorin i praktiken och få hjälp av både sina kurskompisar och av läraren som får mer tid för var och en.

Läs mer