CLM på studiebesök i Umeå och i cyberrymden

bild 2
En tisdag i maj besökte CLM sin motsvarighet på Umeå universitet – UPL (Universitetspedagogik och lärandestöd). Precis som vi ska de fungera som ett pedagogiskt stöd till framför allt lärare, i såväl nätbaserat som campusbaserat lärande.

Vi träffade Claire Englund, IT-pedagog, och Hans-Eric Sjöström, webbutvecklare, och utbytte tankar och erfarenheter. De båda var med och tog fram det virtuella apotek som används i receptarie- och apotekarprogrammet på Umeå universitet. Projektet har sin utgångspunkt i ett problem: farmaceutstudenterna som läste på distans fick för lite kommunikationsträning. Visserligen hade man närträffar, men så mycket annat skulle hinnas med då. Svaret blev alltså ett virtuellt apotek som man byggde upp i den virtuella världen Second Life i samarbete med Auckland University på Nya Zeeland.

apotek

Scenariot kan se ut så här: studenterna får agera som receptarie eller apotekare och möta läraren i rollen som t ex en dotter till en Alzheimerssjuk mamma. Kommunikationen spelas in och efteråt följer man upp genom att gemensamt titta på inspelningen. Allt sker i den virtuella världen, även uppföljningen. Lärare och studenter kan sitta var som helst i den fysiska världen, med dator och headset förstås.

Vilka är då fördelarna med ett virtuellt apotek? En fördel är att många övningar är svåra att utföra i verkligheten, mängdträningen en annan. Dessutom känner många studenter att det är lättare och bättre att träna i en virtuell miljö än i ett fysiskt rum. De upplever det som mer autentiskt att möta en avatar som faktiskt ser ut som t ex en äldre kvinna än att möta en kurskompis som låtsas i ett fysiskt rum. Träningen har varit en bra förberedelse för den praktik som ligger under den sista terminen.

Apoteksmiljön är inte särskilt avancerad, men tillräckligt autentisk för att fungera. Avgörande för de studerande har också varit en bra introduktion och tillgång till teknisk support.

I dag har man övergett Second Life för Open Simulator, som är ett open source-program där man har bättre kontroll över teknik och material. I den nya miljön samarbetar man med universitetet i Tromsö.

Man har med tiden även utvecklat konceptet för andra utbildningar och det finns t ex en akutmottagning där blivande sjuksköterskor examineras.

Men får man verkligen en likvärdig utbildning som den som ges i traditionell form vid andra lärosäten? Ja, när Högskoleverket genomförde utvärderingar av samtliga receptarieutbildningar i landet 2012 fick Umeå universitet som landets enda lärosäte högsta betyg.

Här kan du läsa mer om det virtuella apoteket.

Vi hann också med ett kort besök på HUMlab X, den nyaste delen av  HUMlab – en kreativ studiomiljö i universitetets regi med en mångfald av digitala plattformar där man arbetar med forskning, undervisning och experimentell verksamhet som rör digital teknik, humaniora och konst. På HUMlab X hittar man bland annat en ca 20 kvadratmeter stor golvskärm med touchfunktion. Besöket på HUMlab satte igång tankar kring ett eventuellt samarbete kring t ex simuleringar.

/Marie

Annonser

Google Glass

Video

Titta på det här klippet när en lärare berättar om hur hon använder Googles nya brillor (som inte finns i Sverige än). Ser du några användningsområden inom utbildningen på MSB?

/Björn

Bättre sjuksköterskor med hjälp av simulering

Sjuksköterskeprogrammet vid Mittuniversitetet satsar allt mer på simulering med hjälp av patientdockor. Forskning pekar på att simulering leder till en bättre undervisning. En del av framgångsreceptet handlar om den debriefing som studenten får i efterhand med återkoppling från läraren.
Klicka här för att läsa artikeln på ST.nu

Mittuniversitetet har även startat ett forskningsprojekt för att studera varför studenter lär sig mer med hjälp av simulering i undervisningen. Projektets övergripande syfte är att undersöka effekter av högteknologisk patientsimulering avseende sjuksköterske- och specialistutbildningsstudenters säkerhet och trygghet i klinisk patientbedömning i akuta situationer.

Serious Games allvarligt och kul

Siemens PowerClimberLär dig på ett kul sätt.  Det är en enkel definition av Serious games, men det är ju sant om de flesta spel. Man lär sig att få en bra överblick över en situation och man lär sig mer engelska när man spelar World of Warcraft. Definitionen av SG är att man avsåg att skapa ett spel där spelarna lär sig något, ett spel som har klart uppställda lärmål.  Jag vet inte hur de tänkte när de skapade WoW, men misstänker att man mer sa ”nu ska vi göra ett fetcoolt spel som kidsen kommer att älska och pengarna kommer att rulla in”.  SG handlar naturligtvis ofta också om att tjäna pengar men utgångspunkten är lärande i första hand.  Serious Games behöver ju inte betyda att man är allvarlig när man spelar, man får gärna ha roligt, det är väl det flesta är ute efter, lärande som är kul, det är ju också det mest framgångsrika lärandet. Forskning visar att spel som har mer fokus på lärande än underhållning ger minskad motivation hos de lärande.

Man vill med ett SG att spelaren ska erövra en definierad inställning, kunskap, färdighet eller ett bestämt beteende.

De som hittills har satsat mest på SG runt om i världen är krigsmakten, man har skapat avancerade spel som gjort att soldater kunnat få mängdträning.  Spel som är så avancerade blir ju självklart dyra, så det är kanske ingen överraskning att många utvecklats just för militär träning. Många nationer satsar mer pengar på militär utbildning än på civil.

Det handlar ju absolut inte bara om pang-pang och stridsspel, många SG utvecklas för att utveckla just beteendet hos de lärande. Flygsimuleringar, triageträning, spel som tränar upp förmågan att identifiera faror. Kort sagt är man ute efter att träna sådant som är väldigt svårt att träna tillräckligt mycket i den fysiska miljön. Vi känner igen oss i problematiken i vår egen verksamhet. Hur kan man träna tillräckligt mycket så det nästan går av sig själv? SG kan hjälpa till med detta.

Nu låter det som om krigsträning på olika sätt dominerar inom SG, det kanske det gör om man räknar i dollar, men många spel skapas och används inom många andra områden.

Här är några typer av Serious Games:

Strategispel (överblick, prioriteringar, analys)

Rollspel (initiativ, logiskt tänkande, pussel)

Actionspel (färdigheter t.ex reflexer)

Tekniken bakom Serious Games varierar från spel som byggs från början med enorma budgetar till spel som skapas i gratisverktyg (Open source), de billigare kan vara nog så effektiva när det gäller att uppnå lärmålen.

Mycket mer finns att säga om Serious Games så det finns anledning att komma tillbaka till ämnet här på CLM-bloggen. Jag har plockat ut några exempel på SG som jag gillar:

Amnesty-the game, rädda fångar från dödstraff. Amnesty påverkar opinionen mot dödstraff: http://amnestygame.com/

Siemens Power Climber, tränar vindkraftverkreparatörer. Läs mer här: http://www.seriousgames.dk/node/648

FloodSim Rädda Storbritannien från översvämning: http://floodsim.com