CLM – what is it good for?

Video

Har du också ställt dig frågan ”Men vad GÖR CLM egentligen?”. Här kommer svaret:

Annonser

Mobiltelefon med inbyggd projektor?

Vi har sett små projektorer tidigare, men aldrig i en mobiltelefon. I tillägg kan också mobilen förvandla en yta till ett tangentbord eller pekskärm. Det är osäkert när produkten kommer på marknaden, men här finns ett videklipp

/BJÖRN

Power point utan point och power

Hur många power point-presentationer har du haft behållning av i ditt liv ? Lätträknade, va? Faktum är att de flesta bildspel som görs mer liknar tragedier än presentationer. Det största felet är att vi så ofta använder bildspelet som talarmanus; vi lägger in saker vi måste komma ihåg att säga, använder gärna långa meningar och serverar oändliga punktlistor. Till vilken nytta? Ingen alls faktiskt. Ingen lär sig något av det. Man kan lika gärna – eller kanske ännu hellre – visa senaste semesterbilderna eller lägga upp travtips.

Trollformeln stavas begränsning – i antalet bilder och i mängden information på varje bild. Ett begränsat presentationsformat tvingar presentatören att vara väl förberedd, att fokusera och hålla tiden.

Dessutom: Ett bildspel ska vara precis det – ett bildspel. Det ska förstärka och understryka, illustrera och poängtera det du säger. Inte återge dina exakta ord. I den här presentationen har jag sammanfattat några tips och råd (inget ljud):

Titta i helskärmsläge!

/Marie

Inspiration på användning av video

Sotarutbildningen har jobbat en del med videoinslag. Här är klipp från en lektion om ”densitet” som gjorts av vår videoproducent Khaled tillsammans med sotarlärarna Karin och Tommy.

 

Filmklippet är en kombination av greenscreen och animeringar. Så här ser studion ut (exklusive dataskärmen i mitten) där Karin/Tommy spelades in på Sandö.
studion

Mycket av arbetet sker sedan vid redigeringsbordet av Khaled.
.khaled1

I SMO-utbildningen är introduktion till riskbegreppet, kemlaborationer och brandteori exempel på områden där video skulle kunna användas för att förenkla komplicerade förklaringar. Vi har också en pekskärm där du kan presentera saker. Vilka möjligheter ser du? Ta kontakt med CLM om du vill diskutera användning av video.

Linssystem till kameran på Smartphone

Snubblade över ett blogginlägg där ett miniobjektiv presenterades. Ett bra tillbehör till din smartphone som ger dig ökade möjligheter att ta bra bilder. Objektivet finns i olika versioner både för Ipad, olloclipIphone och Samsung Galaxy. Objektivet ökar din möjlighet att ta bättre bilder både genom bland annat macrofunktion och vidvinkelfunktion. Skulle kunna vara bra att använda i samband med dokumentation och utvärdering av övningar/lektioner där framförallt vidvinkel och även fisheye funktionen är användbart.
Här finns en liten filmsnutt om objektivet

Interaktiv projektor

Vi håller för närvarande på att ta fram några exempelfilmer på hur du som lärare/instruktör vid MSB kan använda dig av de interaktiva projektorerna som finns i några av våra klassrum. Filmerna är uppdelade på avsnitt med en introduktion av själva projektorn som start och avslutas med två exempel på hur projektorn rent praktiskt kan användas i undervisningen. Det du kan se på filmen nedan är ett hopklipp från introduktionsfilmerna om projektorn. De praktiska exemplen är under produktion och allt material kommer att färdigställas under våren. Jag återkommer om hur du kommer åt materialet när allt är klart.

/Håkan

Sjöfartsverket startar distansutbildning

sjöfartsverket
Sjöfartsverket  har sedan -80 talet tagit ansvaret för all central och gemensam SAR utbildning (Search And Rescue), åt egen personal och åt alla samverkanspartners som Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, Försvarsmakten, Polisen och de kommunala räddningstjänsterna. Det tänker de fortsätta med fast på ett lite annorlunda sätt som alla tjänar på.

Nu, efter nästan 35 år har verkligheten kommit ifatt. Sjöfartsverkets partners behov är annorlunda. Många vill gå kurserna men Sjöfartsverkets behov för en effektiv SAR organisation motsvarar inte omgivningens stora krav. En grundutbildning är SAR/G, denna utbildning är idag på 10 dagar eller 2 veckor och genomförs som en platsbunden kurs vid någon utbildningsplats. Revideringen av denna ska nu påbörjas och utbildningen skall omfatta lika många timmar men en uppdelning i en distansdel och enarkö platsbunden del. Efter att Sjöfartsveket tittat runt lite på olika utbildningar i samhället så fastnade de för att se lite mer på hur MSB lägger upp sina distansutbildningar. Vi på CLM fick förmånen att tillsammans med en lärare i Revinge presentera hur vi jobbar med framtagning av våra kurser. Detta eftersom Sjöfartsverket för närvarande ej har den lämpliga kompettensen för detta arbete. Uppstarten för detta revideringsarbete gick av stapeln under två dagar vecka 36 på Sjöfartsverkets kursgård Arkö

Vår uppgift i detta var alltså att på ett så smakfullt sätt som möjligt informera om vårt sätt att jobba samt att ge tips och råd om arbetsprocessen vid framtagning av distanskurs. Min uppfattning är att jag hittar betydligt fler likheter mellan korta kurser hos MSB och kurser vid Sjöfartsverket än olikheter. Jag har också den uppfattningen att Sjöfartsverket kommer lyckas väl i denna revidering under förutsättning att de tar till sig lämplig kompettens och även hittar bra verktyg att presentera sitt utbildningsmaterial/kurs på, naturligtvis webbaserad.

Här kan du läsa mer om Arkö kursgård

/Håkan Lilja

Samarbeta mer! (del 2)

verktygslådaI dag finns många bra webbaserade gratisverktyg som underlättar samarbete; faktiskt är det nog lättare än någonsin att samarbeta. Genom att använda webbaserade verktyg vinner man mer än att det bara är smidigt och roligt – som lärare får man möjlighet att resa med i arbetsprocessen, det blir enklare att få syn på själva lärandetMan får en genomskinlighet som är svår att nå annars genom att man kan se vem som gör vad, man kan följa hur ett dokument eller en presentation växer fram, följa progressionen och tankarnas utveckling. Det blir också tydligare för de studerande att allas bidrag räknas och att de faktiskt lär av varandra. Klicka på ”Läs mer” så får du en tipslista med bra tjänster för samarbete. Alla finns i gratisversioner. Några kräver att man skapar ett konto, vissa inte ens det. Läs mer

Samarbeta mer! (del 1)

teamwork-64156_640Vi lär och utvecklas i samspel med andra – det är nog de flesta överens om. Samarbete i olika former ger många vinster både kunskapsmässigt och socialt. En vanlig form är det klassiska grupparbetet, och i våra kurser finns gruppuppgifter med som självklara inslag. Men det är inte helt enkelt att få ett bra resultat. Många är vi också med rätt dåliga erfarenheter från den egna skoltiden. Grupparbetet dras fortfarande med dåligt rykte, man höjer rösten och pratar om ”flumpedagogik”. Hur gör man då för att få det att funka?

I en studie lät man en grupp elever fundera kring vad som är viktigt för ett lyckat grupparbete (Kjell Granström & Eva Hammar Chiriac i  Pedagogiska magasinet 2011-11-10). Sedan jämfördes elevernas svar med forskningsresultat från flera olika forskare och det visade sig att elever och forskare var väldigt eniga. Så vad kom man fram till? Jag har listat de viktigaste punkterna här tillsammans med en del kommentarer:

1) Genomtänkta gruppsammansättningar. Tre personer brukar i många sammanhang anses vara den bästa gruppstorleken, men uppgiftens karaktär får naturligtvis avgöra. Det är också viktigt att de som ingår i gruppen är trygga med varandra, när det gäller både prestationer och personkemi. Grupparbetet är inte rätt forum för att lösa personkonflikter.

2) Tillräckligt med tid för arbetet och tydliga tidsramar. Generellt sett underskattar många lärare den tid som krävs för att få ett bra resultat av ett grupparbete. Att arbeta med deadlines är också nödvändigt.

3) En egen plats (fysiskt eller virtuellt) där gruppen kan samlas.

4) Inskolning i arbetsformen. De studerande behöver träna på att grupparbeta (lyssna, förklara, argumentera och dela med sig av åsikter och idéer). Inga omfattande förberedelser krävs men utan denna träning blir resultatet sämre och alltför mycket tid går åt till att hitta formerna.

5) Träning i att sammanställa och presentera resultatet av sitt arbete (träning i att presentera både muntligt och skriftligt behövs liksom tips på hur man kan variera presentationsformerna).

6) Bedömning på rätt grund. De studerande måste ha klart för sig i förväg hur grupparbetet kommer att bedömas. Är det resultatet/slutprodukten som bedöms? Eller handlar det mer om att titta på hur gruppen klarar av att samarbeta? Bedöms varje enskild individ för sig eller gruppen som helhet? Här måste man vara tydlig så att de studerande inte tror att de bara bedöms individuellt – då är risken stor att gruppmedlemmarna delar upp uppgiften mellan sig och jobbar med varsin del. Man behöver betona att det i första hand är gruppens arbete som belönas.

7)
 Lärarens förmåga att motivera och vägleda är som i allt pedagogiskt arbete en av de helt avgörande faktorerna för att grupparbeten ska bli meningsfulla.

8) Sammanhållna och öppna uppgifter. Den här punkten är något av en nyckel. Förutsättningarna för att nå fram till ett gemensamt arbete är att skapa uppgifter som tvingar fram samarbete. En sån uppgift måste vara sammanhållen (kan inte lösas individuellt av gruppmedlemmarna, alla kan se att vars och ens bidrag är nödvändigt om uppgiften ska gå att lösa). Uppgiften måste också vara ostrukturerad/öppen (kräver diskussion, är inte så uppstyrd, formen är inte given på förhand ). Exempel på en strukturerad uppgift är ett matematiskt problem där det finns ett rätt svar och en metod att följa. Det leder inte till så mycket diskussion. En ostrukturerad uppgift däremot har inget självklart svar och ingen given metod att följa. Diskussion blir då nödvändigt för att hitta kreativa lösningar eller generella principer och olika sorters perspektiv blir en tillgång.

Särskilt punkt 6 och 8 tror jag vi försummar många gånger. Även presentationsformerna tror jag man kan jobba mycket mer med (se del 2). Grupparbetet förtjänar inte sitt dåliga rykte, för som alltid handlar det om hur man går tillväga. Olika former av samarbete är en viktig framgångsfaktor och inte minst i nätbaserade kurser; utan samarbete får vi rena självstudier och till de träskmarkerna vill vi inte tillbaka.

/Marie

En intro till Fronter framför greenscreen

Video

I CLM:s studio går det att spela in presentationer där vi kan visa ditt innehåll på ett annorlunda sätt. Den som filmas står framför en grön duk och vi kan byta ut bakgrunden efteråt mot bilder/film/animeringar etc. Khaled är duktig på att ljussätta och redigera!

Se en spellista där videon är indelad i kapitel här: http://tinyurl.com/fronter-msb-studio