CLM – what is it good for?

Video

Har du också ställt dig frågan ”Men vad GÖR CLM egentligen?”. Här kommer svaret:

Annonser

Rapport från Fronters användarkonferens

Jag har varit på Fronters användarkonferens för att utbyta erfarenheter och ta del av nyheter.
20141016_143926Peter Becker från ”Stiftelsen Datorn i undervisningen” inledde konferensen med att berätta att det under hösten ska sammanställas en ”skandinavisk horizon report”. Det är en typ av teknikspaning som gjorts i USA i flera år och även i Norge i fjol. Hittills har Sverige inte gjort denna typ av analys, även om de norska förhållandena till dels är applicerbara även här. Hur som helst ska 60 experter i Sverige tillsammans med lika många kollegor i Norge och Danmark sammanställa sina prognoser. I känd ”horizon report anda” ska analysen spå vilka tekniker som kommer få genomslag både på kort och lång sikt inom utbildningen.  Arbetet ska redovisas på BETT-mässan i London under januari.

Flera seminarier handlade om framtida funktionalitet och förpackning av Fronter. För tio år sedan fanns det 80st egenutvecklade verktyg i Fronter, men i framtiden är det färre egna verktyg som gäller. Istället blir det fokus på integrering med Internets olika öppna tjänster (Dropbox, Office 365 etc.). Andra satsningar är anpassa sig att möta alla användare med mobiltelefoner och surfplattor samt utforma en mer personlig startsida/dashboard. Ett exempel på det senare kommer här (jämför med ”Idag-fliken”):
20141017_112354_Richtone(HDR)För att underlätta kommunikation mellan lärare och studerande har Fronter utvecklat ett verktyg som heter ”Kolibri”. Idag är det en App där man via egna kanaler lätt kan nå varandra med information. Syftet är att förenkla för alla med mobiltelefoner och surfplattor.  Nästa år blir Kolibri integrerad i Fronter. Sök på Appstore/Google play/Windows store.

I det stora hela var det ganska förväntade satsningar som Fronterledningen serverade sina kunder. Att anpassa Fronter till att kunna integrera öppna verktyg som finns på nätet, anpassa sina tjänster för surfplattor/mobiler samt skapa möjligheter till en mer personlig lärmiljö har vi efterfrågat länge. Nu är det upp till bevis under 2015!
/BJÖRN

Statistik 2013. Fronter vs. MSB

Licenser:fronter_statistik
8 017 722 – 2 937
Inloggningar november 2013:
1 300 000 — 26 723
Fronter presenterar statistik för 2013 och här kan vi bland annat se att exempelvis alla användare av Fronter loggade in 155 miljoner gånger under 2013, 201 842 prov tillverkades, 12 307 800 inlämningar gjordes. Fronter finns på 25 språk.
Vill du se mer om detta kan du läsa här.
/Håkan L

Hur når vi studerande när anslutning till Fronter och Blackboard inte fungerar?

Sedan denna vecka går det att se aktuell serverstatus via inloggningssidan på Fronter.

Titta hur nya sidan ser ut här:
(https://fronter.com/srv)

2014-02-21_inlogg-fronter-twitter

Det översta Twitterflödet på inloggningssidan sköts av Fronter i Göteborg (leverantören av Fronter och Blackboard Collaborate). En nyhet idag är ett extra Twitterflöde som administreras av CLM (systemansvariga för Fronter och Blackboard C på MSB). Där kommer information om kända tekniska problem att publiceras. Det kan vara allt från nätproblem på MSB till strömavbrott som påverkar personalens tillgång till systemen. Vår förhoppning är att dessa två åtgärder ska förbättra informationen till de studerande på MSB, som annars primärt nås när de kan logga in i Fronter (via Nyheter, SMS-avisering etc.).

Ha en fortsatt trevlig fredag i både den digitala och analoga världen!

Rapport från Fronters användarkonferens 2013

Fronter 2013
Här kommer en kort summering från två dagar i Göteborg och olika seminarier som rör sig runt teman såsom förnyat provverktyg, stilmallar, flipped classroom, digital whiteboard i klassrummet, fysisk aktivitet kopplat till inlärning, kollaborera mera, individualisering m m.

En generell förändring i utvecklingsprocessen i Fronter är att en release med förändringar per år kommer att ersättas av ett kontinuerligt flöde av mindre uppdateringar under hela året. Vi användare behöver alltså inte vänta ett år mellan varje ny funktion, MEN samtidigt oroar vi oss över att förändringar slår igenom med täta intervaller och ibland med fel (buggar). Fronter (Oslo) kommer fortlöpande informera alla användare på Dagens (startsidan) när nya funktioner kan tas i bruk.

För er som använder Blackboard Collaborate kommer det snart också gå att exportera inspelningar till MPEG4-filer (videofil) eller separat ljudfil som MP3. Långa inspelningar kan bli mycket mera hanterbara som ett videoklipp på Youtube istället.

Flera sessioner handlade om hur olika skolor hjälper sina lärare med rumsmallar, vilket även vi på MSB gör. Det går dock att utveckla detta och ge våra användare flera mallar med färgval, banners osv. MEN detta är en avvägning där vi på CLM inte vill inkräkta för mycket på lärarens frihet att själva anpassa den virtuella lärmiljön efter olika behov.

En intressant tilläggstjänst till Fronter är Creaza som bl.a. kan användas som videoredigering direkt i webbläsaren. Mycket är anpassat för grundskolans läroplan, men kan förenkla arbetet med video som ett verktyg för dokumentation och utvärdering för oss i klassrummet, på övningsfältet och nätet. Creaza har även en tankekarta/ett mindmapverktyg som ser användbart ut. Titta mera på: http://www.creaza-blog.com

Flipped classroom är väl ett slags modeord inom utbildning som har nämnts på bloggen tidigare och även hamnar på denna konferens men då under det käcka namnet ”Flippa med Fronter”. Här på bloggen under ”Ord och begrepp” beskrivs begreppet som: ”omvänt klassrum, studerande läser in sig på lektionen innan de kommer till klassrummet, ofta genom att titta på filmer. Det ger mer tid till problemlösning, samarbete, grupparbete och övning/laboration i klassrummet”. Under denna session visades exempel på hur studerande kan förberedas inför lektioner. Det kan göras med filmer som bäddas in i Fronter som ger de fakta som studenten behöver för att kunna diskutera, reflektera etc. på lektionen. En film kan även kopplas till ett frågeformulär där de studerandes svar kan ge läraren värdefull info om kunskapsluckor inför själva lektionen. Det går så klart även ha ett diskussionsforum tillsammans med videoklippet och frigöra tid för individuell handledning när träffen med läraren sker.

Ett enkelt sätt att själv spela in saker som lärare (eller studerande) är med mobiltelefonen. Under en session visades www.swivl.com som är en produkt där du fäster din iPhone i en docka på ett stativ och sedan följer kameran alla dina rörelser. Produkten kostar runt 2000 kr och gör att man kan filma sig själv även när man rör sig 360 grader runt mobiltelefonen.

Vi har även sett exempel på hur Fronter kan designas för att stödja individualisering. Steinar Hov från Lillehammer visar hur han jobbar med lärstegar (flera presentationssidor som knyts ihop) där vägkorsningar läggs in utifrån hur besökaren svarar på inbäddade prov. Samma upplägg kan nyttjas vid förtest för att styra vilka sidor som studenten får tillgång till.

Den fysiska aktiviteten kopplat till inlärning var ett jongleringsinslag där 240 st deltagare på 25 min skulle lära sig jonglera samt fick höra om alla positiva effekter i hjärnhalvorna av att låta eleverna bryta av med 3 min jonglering per dag. Något som kanske fungerar i kontorslandskapet och på övningsfältet också? Tyvärr såg vi efteråt att några deltagare fick besöka massagestolen för att mjuka upp stela nackar …

Vi kommer lägga upp mera info om nyheter framöver.

/Over and out, hälsar Håkan L och Björn

Välkommen tillbaka från välbehövlig semester/sommarlov

Nu startar våra kurser både i Revinge och Sandö. Många av våra kurser använder sig av lärplattformen Fronter. Fronter har enligt sitt senaste inlägg i supporten förbättrats för att kunna användas på lärplatta.
appleandroidDe skriver ” Fronter på lärplatta? Självklart!  Många har bytt eller kommer att byta till lärplattor – helt och hållet eller i kombination med datorer. Vi arbetar för att Fronter skall fungera lika bra på iPads och Android-plattor som på datorer. Nu har vi städat i gränssnittet så att du ser samma knappar, samma rullgardinsmenyer och samma sidlayout, oavsett plattform.”

Du hittar lite mer information om detta här.

Less is more: städa förråden!

                            less is more1
Är du en sån som sparar på ”kan vara bra att ha–saker”? Oklart när och var, men någon gång, någonstans kan de kanske komma till nytta? Handen på hjärtat, det enda de där sakerna åstadkommer är stökiga och överfulla förråd. Detsamma gäller det material som vi i all välmening dumpar på våra studerande. ”Här har du några lådor med bra grejer, ta det du behöver ” är en dålig metod – för
EXAKT VAD är det den studerande behöver egentligen? Och VARFÖR? Att inte definiera det skapar stress och otydlighet. Det antyder också att den som utformat kursen inte har tänkt till ordentligt; de där kartongerna står bekvämt färdigpackade sedan länge och det är ganska skönt att slippa börja sortera och slänga.

Det här är ett problem i utbildningsvärlden i stort och det är ett problem i våra kurser. Men hur mycket är då lagom? Ja, allt handlar ju om vad man vill uppnå, vilka mål man har att sträva mot. Som lärare har jag tydliga kursmål och en avgränsad målgrupp att förhålla mig till, jag är inte i första hand en representant för mig själv och mina kunskaper, eller för branschen – jag är guiden som tack vare mina gedigna ämneskunskaper kan sålla och peka på det väsentliga. Det är förvånande lätt att glömma bort det.

Det är också viktigt att tänka på proportionerna mellan olika ämnen: om t ex miljölagar är en ganska liten del av en hel kurs måste det speglas i materialets omfattning.

Så kan man aldrig bjuda på något extra? Självklart, men då ska det framgå att det är just extra: separera ”nice to know” från ”need to know”. Sammanhang och relevans betyder allt om man vill lyckas som pedagog.

Men är inte våra studerande vuxna, tänkande människor och ska de inte kunna gallra själva? Jo, bland det relevanta. Urvalet utifrån relevans måste pedagogen göra – det är ju en av poängerna med att det finns en pedagog inblandad över huvud taget. Annars kan vi lämna walk over, klicka upp en webbläsare och säga ”Här är internet, varsågod”. Och tro att det är utbildning.

/Marie

Supportsidan i Fronter

supportmanualer

MSB:s egen supportsida i Fronter är nu uppdaterad och du hittar en del manualer och instruktionsfilmer som är uppdaterade.

Supportsidan har en egen flik i Fronter och du hittar den längst upp. Sidan är uppdelad i en ”studentsida” och en ”lärarsida”. Klicka på respektive bild för att gå vidare.

Inom kort kommer också startsidan i supportrummet att uppdateras.

Skorstensfejare på distans – en tveklös framgång

sotarcollageSkorstensfejarutbildningens första grundkurs på distans gick i mål i januari. För en tid sedan inkom målfoto i form av resultaten från den studerandeenkät som utgick till kursdeltagarna i slutet av utbildningen. Den första distansutbildningen till skorstensfejare blev tveklöst en framgång.

I enkäten har de studerande uttryckt att de är mycket nöjda med utbildningen. Särskilda lovord har utdelats kring det pedagogiska upplägget, lärarnas insatser och det faktum att det nu finns en distansutbildning till skorstensfejare.

Vid utvecklingen av distansutbildningen lades särskilt vikt vid att hålla en röd tråd genom kurserna. Utbildningen skulle vara rolig, omväxlande och det skulle finnas generöst med utrymme för återkoppling och förtydliganden. Tillgänglighet var ett av nyckelorden.

– På den tekniska sidan har utbildningsplattform och kommunikationsverktyg fungerat väl, visserligen med några smärre störningar under utbildningen, men inte mer än man kan förvänta sig och utan att sabotera några viktiga delar, säger Tommy Ståhl, lärare på Skorstensfejarutbildningen.

Utifrån de samtal som skorstensfejarutbildningen haft med LIA-handledare på de sotningsverksamheter där de studerande gjort sin praktik, så kan man dra slutsatsen att de distansstuderande gjort minst lika bra ifrån sig på LIA som de som genomför hela utbildningen på plats i Rosersberg.

Yvonne Näsman, enhetschef Övrig Utbildning MSB Sandö, sammanfattar:
– Det är mycket glädjande att grundutbildningen på distans upplevdes så positivt av de studerande och det ger oss ytterligare energi och inspiration att fortsätta med utvecklingsarbetet med vidareutbildningen till skorstensfejartekniker på distans.
– Att personalen i Rosersberg och IT-pedagogerna på Sandö lyckades så väl i sitt samarbete i utvecklingen av grundutbildningen på distans bådar gott inför kommande utmaningar.

Gästbloggare: Andreas Nilsson, lärare skorstensfejarutbildningen
andreas n