CLM – what is it good for?

Video

Har du också ställt dig frågan ”Men vad GÖR CLM egentligen?”. Här kommer svaret:

Annonser

Hur når vi studerande när anslutning till Fronter och Blackboard inte fungerar?

Sedan denna vecka går det att se aktuell serverstatus via inloggningssidan på Fronter.

Titta hur nya sidan ser ut här:
(https://fronter.com/srv)

2014-02-21_inlogg-fronter-twitter

Det översta Twitterflödet på inloggningssidan sköts av Fronter i Göteborg (leverantören av Fronter och Blackboard Collaborate). En nyhet idag är ett extra Twitterflöde som administreras av CLM (systemansvariga för Fronter och Blackboard C på MSB). Där kommer information om kända tekniska problem att publiceras. Det kan vara allt från nätproblem på MSB till strömavbrott som påverkar personalens tillgång till systemen. Vår förhoppning är att dessa två åtgärder ska förbättra informationen till de studerande på MSB, som annars primärt nås när de kan logga in i Fronter (via Nyheter, SMS-avisering etc.).

Ha en fortsatt trevlig fredag i både den digitala och analoga världen!

Rapport från Fronters användarkonferens 2013

Fronter 2013
Här kommer en kort summering från två dagar i Göteborg och olika seminarier som rör sig runt teman såsom förnyat provverktyg, stilmallar, flipped classroom, digital whiteboard i klassrummet, fysisk aktivitet kopplat till inlärning, kollaborera mera, individualisering m m.

En generell förändring i utvecklingsprocessen i Fronter är att en release med förändringar per år kommer att ersättas av ett kontinuerligt flöde av mindre uppdateringar under hela året. Vi användare behöver alltså inte vänta ett år mellan varje ny funktion, MEN samtidigt oroar vi oss över att förändringar slår igenom med täta intervaller och ibland med fel (buggar). Fronter (Oslo) kommer fortlöpande informera alla användare på Dagens (startsidan) när nya funktioner kan tas i bruk.

För er som använder Blackboard Collaborate kommer det snart också gå att exportera inspelningar till MPEG4-filer (videofil) eller separat ljudfil som MP3. Långa inspelningar kan bli mycket mera hanterbara som ett videoklipp på Youtube istället.

Flera sessioner handlade om hur olika skolor hjälper sina lärare med rumsmallar, vilket även vi på MSB gör. Det går dock att utveckla detta och ge våra användare flera mallar med färgval, banners osv. MEN detta är en avvägning där vi på CLM inte vill inkräkta för mycket på lärarens frihet att själva anpassa den virtuella lärmiljön efter olika behov.

En intressant tilläggstjänst till Fronter är Creaza som bl.a. kan användas som videoredigering direkt i webbläsaren. Mycket är anpassat för grundskolans läroplan, men kan förenkla arbetet med video som ett verktyg för dokumentation och utvärdering för oss i klassrummet, på övningsfältet och nätet. Creaza har även en tankekarta/ett mindmapverktyg som ser användbart ut. Titta mera på: http://www.creaza-blog.com

Flipped classroom är väl ett slags modeord inom utbildning som har nämnts på bloggen tidigare och även hamnar på denna konferens men då under det käcka namnet ”Flippa med Fronter”. Här på bloggen under ”Ord och begrepp” beskrivs begreppet som: ”omvänt klassrum, studerande läser in sig på lektionen innan de kommer till klassrummet, ofta genom att titta på filmer. Det ger mer tid till problemlösning, samarbete, grupparbete och övning/laboration i klassrummet”. Under denna session visades exempel på hur studerande kan förberedas inför lektioner. Det kan göras med filmer som bäddas in i Fronter som ger de fakta som studenten behöver för att kunna diskutera, reflektera etc. på lektionen. En film kan även kopplas till ett frågeformulär där de studerandes svar kan ge läraren värdefull info om kunskapsluckor inför själva lektionen. Det går så klart även ha ett diskussionsforum tillsammans med videoklippet och frigöra tid för individuell handledning när träffen med läraren sker.

Ett enkelt sätt att själv spela in saker som lärare (eller studerande) är med mobiltelefonen. Under en session visades www.swivl.com som är en produkt där du fäster din iPhone i en docka på ett stativ och sedan följer kameran alla dina rörelser. Produkten kostar runt 2000 kr och gör att man kan filma sig själv även när man rör sig 360 grader runt mobiltelefonen.

Vi har även sett exempel på hur Fronter kan designas för att stödja individualisering. Steinar Hov från Lillehammer visar hur han jobbar med lärstegar (flera presentationssidor som knyts ihop) där vägkorsningar läggs in utifrån hur besökaren svarar på inbäddade prov. Samma upplägg kan nyttjas vid förtest för att styra vilka sidor som studenten får tillgång till.

Den fysiska aktiviteten kopplat till inlärning var ett jongleringsinslag där 240 st deltagare på 25 min skulle lära sig jonglera samt fick höra om alla positiva effekter i hjärnhalvorna av att låta eleverna bryta av med 3 min jonglering per dag. Något som kanske fungerar i kontorslandskapet och på övningsfältet också? Tyvärr såg vi efteråt att några deltagare fick besöka massagestolen för att mjuka upp stela nackar …

Vi kommer lägga upp mera info om nyheter framöver.

/Over and out, hälsar Håkan L och Björn

Blackboard Collaborate – release 30maj

Övergången till Blackboard Collaborate sker natten mellan 29-30 maj. Klockan 22:00 inleds uppgraderingen och mötesverktyget är inte tillgängligt förrän 08:00 den 30 maj. Tänk dock på att det kan finnas diverse uppgraderingsproblem, så flytta gärna viktiga e-möten till efter lunch.

Alla med Fronterkonto kan också läsa denna information i form av en nyhet i Fronter.

Vid övergången kommer alla Elluminatesessioner automatiskt uppgraderas till Collaborate. Som en nödlösning har vi sedan tidigare skapat en temporär Collaboratemiljö för nya studenter på SMO-distans (VT13), Tillsyn och Räddningsledare. Nu får dock alla andra SMO-D klasser tillgång till Collaborate.

Med Collaborate blir det ett nytt gränssnitt, men med samma Elluminatemenyer i bakgrunden. Titta på en presentation här. En stor förändring blir annars bl.a. stödet för iPhone/iPad och så småningom andra mobila enheter.

Några förändringar i korthet:
– Istället för ”Liveroom” kommer verktyget i Frontermenyn heta ”ClassLive Pro”.
– Inspelningar i Elluminate kommer att finnas kvar.

Vi bygger ut våra supportsidor inne i Fronter, klicka på ”Support”-fliken.

Utbildning har skett i dec och jan för lärare och studenter. Tidigare studenter hänvisas till Support och videoklippet (se ovanför). Alla uppmuntras att ta del av informationen på ovanstående sidor innan övergången.

Vill någon testa på egen hand är det möjligt genom att använda följande länkar;
– Moderator klicka här för att ansluta (bara en åt gången kan vara inloggad)
– Deltagare klicka här (flera kan logga in samtidigt)

Vi beklagar de problem som denna försenade övergång har gett alla användare.

Hädanefter kommer vi referera till Collaborate eller BBC (BlackboardCollaborate).

Blackboard Collaborate – webbmöten med ljud och bild

Som vi har informerat tidigare här på bloggen så ska vi byta Elluminate mot BlackboardC (BBC). Redan idag kör vi BBC på kurserna SMO VT13D, RLA och Tillsyn A+B. Den första april kommer alla kurser som använder webbmöten att få tillgång till den nya BBC-miljön.

För att bekanta dig med det nya gränsnittet kan du titta på den här presentationen eller titta på gränssnittet här.

Jag vill också påminna om att det går att delta i BBC-möten via iPhone/iPad i appen Blackboard Collaborate. Under det närmaste året ska också en App för Android komma.

Anvsvarig för BlackboardCollaborate är Björn Biller.

Blackboard Collaborate som nytt mötesverktyg

I januari 2013 kommer Elluminate att försvinna som mötesverktyg i Fronter. Anledningen är att Blackboard har köpt Elluminate och nu slår denna förändring snart genom för kunderna i Europa också. Det blir ett nytt gränssnitt, men med samma Elluminatemenyer i bakgrunden.

En förändring blir bl.a. att det går att delta via iPhone/iPad (via appen ”Blackboard Collaborate”). Under 2013 kommer också stöd för andra smartphones. Integreringen med Fronter/Cursnet kommer att fortsätta. I god tid före juluppehållet och i januari kommer det att sättas upp seminarier för MSB-personal där de kan bekanta sig med den nya miljön.

Tjuvtitta på gränssnittet här i form av en bild. Khaled har också skapat ett filmklipp för att presentera det nya gränssnittet.